מכרז לאחזקת מבנים, מתקנים ודירות שירות     המשך...