מכרז מרכזי לאספקת ריהוט משרדי עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים