מכרז לשירותי ניהול, תכנון, יישום והטמעה של מערכות מחשוב