קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חל"צ ג'וינט ישראל לצורך הקמת מרכז לניהול תקופת החיים של בני 60 פלוס