עבודות גיזום עצים, פינוי גזם במוסדות חינוך ושטחים פתוחים ברחבי העיר אשקלון