מכרז לאספקת כיבוד וארוחות מגורמים שונים באמצעות ספק אחד