מכרז לאספקת והתקנת תשתיות אודיו, וידאו ושליטה באגף התיאטרון