מכרז פומבי מספר 16.2021 בדיקות הולם למצעים בולמי נפילה בגנים משחקים ברחבי העיר