מכרז 27/2021 אספקה, התקנה ותחזוקה של מיקרוסקופים עבור מעבדות השירותים הווטרינריים