קבלת שירותי תכנון אדריכלי לתכנון מרכז קהילתי לתושב הותיק