מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי תכנון בנין מגורים לחוקרים אורחי האוניברסיטה העברית בשכונת בית הכרם, ירושלים