מכרז לאיתור דיור עבור רשות האוכלוסין יחידת אכיפה מחוז דרום ומינהלת ההגירה