מכרז לביצוע שירותי ליסינג תפעולי עבור משאית + מנוף הרמת אדם בגובה