לרכישת שירותי מערכת משולבת לחישוב שכר, ניהול משאבי אנוש וניהול נוכחות במתכונת לשכת שירות