מכרז להסכם מסגרת שנתי כלל רכבתי לאספקת טאבלטים (מחשבי לוח)