מכרז לביצוע תכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הסייבר בשטח הנמל עם אופציה לרכישת התוצרים