מכרז למתן שירותי שכירות ותחזוקה של תשתיות הדרכה להפעלת תכניות השמה ברחבי הארץ