מכרז פומבי 8017- אספקה, הובלה והנחה של 4 מכולות במשרדים וחדר ישיבות ברחבת גולדסקי, קמפוס עין כרם.