נוסח פרסום מכרז 20-2020 פרויקט שיפוצים והצטיידות בתי ספר