מכרז לשירותי שמירה, אבטחה, סיור במוסדות חינוך ואבטחת אירועים