רכישת שרותי אימון פדגוגי לבתי ספר יסודיים, "שביט" - עידן חדש בחינוך היסודי