הפעלת מערך מרכזי מכר לאסירים, סגל, ומבקרים בשבס ומי