מכרז לתכנון, ייצור, אספקה והקמה של מבדקה לבדיקת ווסתי גז לפי תקן 1921, מסלול אמריקאי (UL144)