מכרז פנימי/חיצוני רכזת גיל הרך וסייעות - הודעה על ביטול המכרז