ביצוע עבודות תיקון 5 יחידות טיפול אוויר (יטאו"ת) על גג בניין שיקום