מכרז פומבי מספר 260.2021 אספקה התקנה והרכבה של משטחי רצפה ומתקני סל ניידים לסטריטבול