מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי המשרד