רכז/ת קהילתי/ת למילוי מקום- הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול אגף כללי, בהיקף של 50%, דירוג חינוך ונוער, דרגה ב'.א'