להפעלת מתחם בית סקנדינביה ומועדונים חברתיים לקשישים