מכרז לרכישת ותחזוקת מתקני הרמה לשימוש אנשים עם מוגבלות