ייצור והתקנת מיתקונים ייעודיים לערכת כיבוי ואביזרים על גבי אופנוע 850 ג'י.אס בי.אם.דבליו.