מכרז פומבי מספר 156.2020 הרחבת מאגר בריכות שחייה בירושלים בהמשך למ"פ 58.2019