מכרז לביצוע עבודות אספקה, התקנה ואחזקת תמרורים מוארים 306 ו- 707