מכרז לבחירת בנק להעמדת הלוואות בהגנת מדינה לבעלי דירוג אשראי נמוך