להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר במכון ויצמן למדע