מכרז לביצוע גיזום, קידוד, כריתת עצים ואורתופדיה לעצים