מכרז לבחירת ספק חלונות ממוגנים המיועדים להתקנה בנציגויות ישראל בחו"ל