לרכישת ערכות דגימה לבדיקות קורונה עבור משרד הבריאות