מכרז לשירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור עבור המכללה