פתרונות טכנולוגיים ו/או דיגיטליים אשר יתרמו ויעודדו קיום כנסים - RFI