מכירת נכס לציבור ברח' הגיבורים 30, בשכונת חליסה בחיפה