מכרז לאספקת מכשיר מיקרוסקופ אלקטרוני סורק (FEG-SEM) עם יכולות EDS