לביצוע עבודות השלמות למסירה 32 יח"ד ועבודות השלמת פיתוח לאכלוס 50 יח"ד