מכרז לרכישה, אספקה והתקנה של ריהוט במרכז פסג"ה ומסגרת (2020)