מכרז למתן שירותי הנהלת חשבונות, חשבות וחשבות חינוך