מודעה עירונית 124/21 מכרז שנתי לאחזקת מערכת הניקוז העירונית ועבודות ניקוז ויזמות ברחבי העיר