מכרז למתן שירותי הפעלת מוקד למתן מענה אנושי במיקור חוץ בתחום כרטיסי חיוב נטענים