מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת מכשיר לניקוי והפרדת חלבונים