מכרז להתייעלות אנרגטית - החלפת גופי תאורה חוץ, ביטחון, פנים וספורט בגופי תאורת LED והתקנה מערכת שליטה ובקרה