מכרז פומבי מספר 9.2021 מתן שירותי מערכת לניהול צי רכב משותף ואספקת רכבי ליסינג תפעולי